Vårt spesialfelt er «gamle hus», restaurering og tilbakeføring av fasader. Vi leverer og monterer vinduer og dører i gammel stil.

Rehabilitering og tilbygg på eksisterende «gamle hus» samt næringsbyggbygg er et stort og prioritert marked for oss. Flere av regionens bygg begynner å «trekke på årene», noe som igjen fører til at de mister attraktivitet i forhold til dagens behov i markedet. For å opprettholde bygg og attraktivitet, er oppgradering/rehabilitering, eller påbygg ofte aktuelle løsninger. Byggmester Arne Hallquist har spesialiserte team og gode samarbeidspartnere som gjør at vi raskt kan finne mulighetene for et eksisterende bygg. Det er ofte store økonomiske gevinster å hente ved oppgradering av eksisterende bygningsmasse, både mht. pris, attraktivitet i markedet og miljøhensyn.

Ta kontakt med Byggmester Arne Hallquist for rehabilitering og påbygg.