• Utvendig stående kledning.

  • 40 cm bjelker til taksperr.

    Lufting lages med asfaltplater.
  • Reisverk.

Her bygger vi en flott stall på Knapphus.