Tagger /

Haraldsgaten 225, også kalt Tetliehuset og Det blå huset

Den særpregne eiendommen med beliggende på syd siden av byparken, på hjørnet av Haraldsgata og Oscarsgate. Huset ble oppført midt i 1890 -årene som privatbolig og var i noen år kurbad. Det ble ominnredet til beboelse for 2 leiligheter i tillegg til den midlertidige skolen som var i bygningen i 1948. Bruken til skole ble avsluttet en gang rund 1990. De senere år er huset brukt som bolig og atelier. Etter dette er bygningen omtrent uforandret. Vedlikeholdet på bygget har vært mangelfullt/fraværende i lengre tid. Det ble avdekket angrep av hussopp, noe som krevdes omfattende arbeider for å tilbakeføre bygget til fordums prakt.

Huset er bygget i «en svært særpreget sveitserstil» som har flere trekk fra dragestilen, med stor miljøverdi og egenverdi.

I Haugesund eksisterer dragestilen bare som mer eller mindre sterk påvirkning på en håndfull enkeltbygninger i byens rike sveitserflora. Stort sett dreier dette seg om mindre elementer i fasadedekoren, som for eksempel dragehoder som mønepynt. Unntaket er nettopp Haraldsgata 225 der hele fasadeoppslaget med markant utkraget andreetasje og omfattende dekor er klare dragestil trekk. Dette gjør bygningen unik i byens trehusbebyggelse.

I perioden 2008-2012 brukte Byggmester Arne Hallquist mye tid og arbeid med å restaurere huset. Han har ett videre ønske om å tilbakeføre huset, så langt det lar seg gjøre, til sitt opprinnelige utseende. I 2014 fikk han laget dragehodene og mønepynt ut i fra et gammelt foto. Han ønsker senere å få på plass verandaen i 2. etasje mot Oscarsgate, som ble eliminert på huset i 1947.

Byggmester Arne Hallquist er glad i eldre hus og har restaurert «gamle» hus i over 25 år. Spesialfeltet er ”gamle hus». Restaurere og tilbakeføre fasader, leverer vinduer og dører i gammel stil.